Heimdalen - et kjapt overblikk

Siste uka i april ankom Einar II-motoren Gratangen. Dette er en ensylindret semidiesel, produsert av Heimdal i 1964. Det er en 35-45 hk med hydraulisk omstyring hvor hydraulikkpumpe og sentrifugalregulator er drevet av tannhjul på veivakslingen. I motsetning til Finnøymotoren som står i Brottsjø, kan en bruke hydraulikken og omstyringa selv om mellomakslingen er koblet fra. På Finnøyen er det kjededrift av hydraulikkpumpa via mellomakslingen. Det kan også virke som det er tilstrebet å få et ryddig maskinrom m.h.t. stag, ettersom  noen av disse er lagt langs motoren og kommer opp ved lydpotta på bb-side. Vel, - hovedfokuset i denne omgang var å skaffe seg et overblikk over tilstanden på motoren, for så å konservere delene inntil vi går i gang med den.

Motoren er malt blå av venneforeninga som overtok Einar II i -91. Denne malinga vil vi fjerne, og male den opp med den originale gråfargen. Det er rester etter forkromming på smøreapparatet, smørerør, hendler og handtak, men det er foreløpig usikkert om vi skal kromme det opp igjen.

Topp, sylinder, potte, sentrifugalregulator, stempel, mellomaksling og annet småtteri ble plukket ned og pakket på paller i Vardø. Bunnramma med aksling, stativ og svinghjul ble satt i sin helhet på spesialsnekret bukk og pakket før alt ble sendt fra Vardø til Gratangen.

Her ligger mellomakslingen med koblingshjertet og omstyringshydraulikken. Det viste seg at det har stått noe kondens i omstyringshydraulikken, og det var litt rust på akslingen. Simmeringene på denne var også harde, og bør skiftes. På pallen ligger også den ene av de to vannpumpene. Disse ser ut til å være greie, men har noe rust. Foreløpig er de satt inn med fett, men vil hones opp og overflatebehandles før montering - men vi regner vel nesten med å finne mere tæring i pumpene når vi begynner å arbeide med dem.

Her er veivakslingen heist ut av bunnramma. Krumtappen ble satt inn med fett og pakket inn i Vardø. Vi var nysgjerrige på klaringa i rullelagerene, men det var for tidlig å si noe om det her - før de er vasket. Til høyre ser vi koblingsklokka, og foran den plunsen med pumpestemplene til vannpumpene. Denne er montert på eksenter på akslingen, og er løs, men må overflatebehandles. Pumpestemplene er av messing/bronsje og ser greie ut, og er tildekket for å unngå skader under flytting etc.

Heimdalen har ei relativt avansert bunnramme med utsparinger som utgjør fettbrye for tannhjulsdrev til regulator og hydraulikkpumpe. Det stod en del vann i både bunnpanna og disse utsparingene. Bunnramma er dobbel og det er tilsynelatende en del rust innvendig ved luftinntakene på bb-side, men den er nok godt brukbar.

På sb-side står en aksling for stag til smøreapparatet. Denne drives via stag til pumpeplunsen i bakkant.

Endedekselet, sfærisk rullelager, smørering og veivslynge før vask.
 
Tannhjulet som driver hydraulikkpumpe og regulator. Det er litt antydning til rust på tannhjulet, men ikke så mye at vi tror det skal ha noe å si.

Akslingen til regulatoren stod fast, men er moet løs. Denne er opplagret med kulelager, og disse må skiftes. Drevet til hydraulikkpumpa vises nærmest på bildet.

På bildet ser vi originalfargen til Heimdalen slik den var i Arthur Andreassens eie, - den skal tilbake. Alt mekanisk inni regulatoren er satt inn med rustløser og montert sammen inntil videre.

Stativet er helt og fint, og konserveres inntil videre,

Gummien på innsugsventilene er hard. Fjærene på ventilene er rustne og dårlige. Vi lager sannsynligvis både nye fjærer og gummi.

Rullelageret midt i koblingsklokka her må byttes. Dette er opplagringa i forkant av mellomakslingen som sentrerer koblingshjertet i forhold til klokka.

I de siste årene mens Einar II har stått urørt på slippen har heldigvis stempelet stått på topp, og selv om "gryta" har stått full av vann har altså ikke krumtappen tatt større skade av det. Det er allikevel litt rust på innsiden av krumtappen, og det er usikkert om den må slipes. Ellers er krumtappen målt til å være rund og fin, og satt inn med fett og beskyttende kleder inntil videre.

Det viste seg å være mye slark i de sfæriske rullelagrene. Disse må byttes. De var fulle av skitt, og det har stått vann i dem.

Alle pakningsflater ser fine ut. Kjølekanalene på eksospotta er staket opp, og denne vil etterhvert konserveres med diesel. Potta er ellers hel og fin.

Endelokkene til potta er gjengrodde, men ellers intakte. Vi har forsøkt å stake disse opp uten å lykkes helt. Vi vil forsøke å legge dem i "stripall" som er et effektivt rusfjerningsmiddel. Deretter vil de monteres på potta og fylles med diesel inntil videre.

Stempel og sylinder ble byttet i -89. Det er minimalt med slitekant i sylinderen, og kjølekanalene er åpne. Toppdeksel, mellomstykke og topplokk har sirkulasjon, men trenger utbedring. Disse delene vil forsøkes renset med "stripall" sammens med endelokkene.

En liten kuriositet, - begge dekslene over luftinntakene har samme støpefeilen. "L"en har nok manglet på støpemalen når støpinga fant sted.

Her vises spyle- og eksosportene i sylinderen. Stempelet stod fast høyt i sylinderen, og det er noe overflaterust i den, men ikke mere enn at vi tror den forsvinner ved honing. Stempelringene er intakte, har godt spenn, og lite synlig slitasje. Stempel, sylinder og ringer er satt inn med fett inntil videre.

Her er motoren stablet opp på verkstedet i Gratangen. Kjølekappa på sylinderen er fylt med diesel, mens vi skal rense kanalene videre oppover før disse konserveres. Ellers kan nevnes at stempel, kryssbolt og veivstang virker ok, men veivstanga trenger overflatebehandling pga. rust. Start- og ladeluftventiler og flaske er ennå ikke vurdert. Flaska må trykkprøves og overflatebehandles, Manometeret som går til 25 kg/kubikkcm er defekt, og må erstattes. Smøreapparatet virker ok, men vil renses behørig og muligens forkrommes ettersom det finnes rester av slikt på det og annet. Veivlager ser ut til ha ei form for tæring, men vil uansett støpes i, maskineres og skrapes inn.

Hydraulikkpumpe og regulator er også stablet opp og brennoljesystemet står i diesel. Spreder og ventiler virker ok, men kunne hatt en finere dusj - det kommer vi nok tilbake til en annen gang...