Styrhus

Når Einar II laget pakket sammen for ifjor, tok de like godt styrhuset med seg til Gratangen. Påbegynt arbeid viser at det var endel dårligere enn fryktet.

Styrhuset er plassert i slipphallen under arbeidene. Troa var dårlig i likhet med sylla.

Det har vært for lett for fukt å drive inn mellom nedkant kledning og stålet med råte og rust som følge.

Under dørken og sylla er platene rusttært. Trolig vil vi ta av resten av styrhusdelen for å få sandblåst og overflatebehandlet casingen skikkelig. Enkelte løsninger er endret fra Arthur sin tid.

Aluminiumsfronten har også enkelte tæringsskader. Det har ikke vært tilstrekkelig isolert mellom de ulike materialene.

Det er brukt isopor som isolasjon i mellom kledningene, noe som ikke er i henhold til forskriftene.