18. - 19. april 2012

18/4 2012
 • Lempet bjelkematerial.
 • Revet noe hud for å slippe inn luft.
 • Trukket kjølbolter. Noen er bøyd inni kjølen og må kappes, det ser ut om man har forsøkt å banke ned kjølboltene uten å ta av stråkjølen først. De vi får ut er dårlige, - det betyr at alle må skiftes.
 • Fjernet stråkjølen, den satt fast med bindhaker men var også spikret med kraftige spiker, noen av disse satt såpass fast at de må kappes. Sammen med de bøyde kjølboltene som vi ikke får ut kommer det til å bli en utfordring å bore til de nye kjølboltene uten å treffe noe underveis!
 • Ryddet i motorrommet.

19/4 2012
 • Trukket de siste kjølboltene og revet det siste av stråkjølen.
 • All trematerial til prosjektet ble levert i går kveld. I dag har vi båret det forbi båten til innerst i hallen hvor vi har lagt det på strø.
 • Ryddet opp etter denne arbeidsøkten.

Fra rivinga av stråkjølen.

Noen av stråkjølspikerne sitte er relativt kraftige, og sitter så fast at de sannsynligvis må kappes.

Kjølbolt og stråkjølspiker.

Noen hudplanker er tatt ut for å slippe luft inn i skroget. Bildet viser også hvor nedslipt huden er.

Huden er slipt helt inn til spikerne.

 Trekking av kjølbolt.

Tidligere kjølreparasjon og stråkjøl med bindhaker.

 Materialene er ankommet.

Arbeidsgjengen. Fra venstre; Ivar Johan Sørli (båtbygger, NNFA), Joost Koelman (båtbygger og prosjektleder, NNFA), Bengt Ivar Olsen (vaktmester ved Varanger Museum, men også deltakende her som ivrig altmuligmann) og til høyre John Åge Sørli (mekaniker, NNFA)

Ei slags merkelig guffe mellom treverk og aluminium. Aluminiumen er forsøkt isolert, men en god del tæring har nok funnet sted.

 Akterstevnen.

Huden er såpass nedslipt at en god del spiker må trekkes slik at disse kan forsenkes ytterligere og hullenne plugges med karponer.

 Arthur Andreassen er på plass.

Arthur er i gang. Han har enormt masse å fortelle, og femti års erfaring med båten og dens motorer. Det har alltid stått Heimdal-motorer i Einar II, og Arthur har kun godord om disse.

 Materialene er ankommet, og båret inn forbi Einar II og lagt på strø.

Vi har hatt et trivelig opphold, og ser frem til neste økt som er planlagt rett over pinse. Da skal vi; reparere kjøl, felle kjølsvin, montere kjølbolter og montere stråkjøl. Motoren ventes til Gratangen den 24. april, og den vil da konserveres inntil videre.

13. - 17. april 2012.

13/4 2012 (Ivar, John, Joost)
 • Fortsatte med demontering av aluminiumsrekka. Den kommer av i 4 deler
 • Ordne port til hallen

14/4 2012 (Joost)
 • Arbeid på port

16/4 2012 (Ivar, John, Bengt Ivar, Joost)
 • Bygging av stillas
 • Demontering av aluminiumsrekke
 • Gjort ferdig porten og åpnet den

17/4 2012 (Ivar, John, Bengt Ivar, Joost)
 • Demontert siste fjerdedel av aluminiumsrekke
 • Lagt ut og boltet slisken
 • Dradd ut båten med hjullaster
 • Løftet av og ut motor og utstyr
 • Skyvet båten inn igjen
 • Begynt med trekking av kjølbolter


Einar II dras ut av hallen med hjullaster. 

Motoren er demontert. Denne skal sendes til Gratangen for restaurering

Kjekt med skikkelig maskineri tilgjengelig.

Her er det eksospotta som skal løftes ned.

Bunnramma med veivaksel, svinghjul og regulator står for tur.

Det ser ut til at John Åge har glemt hjelmen hjemme i Gratangen.

Delene er lagt på paller og gjort klar for forsendelse.

Arthur er på plass.

Dielseltanken heises ut.

Oppstart april 2012

Denne økten står demontering av alt mekanisk i fokus. Samt at all trematerial kommer til vardø og må stables/barkes. Vi begynte arbeidsøkten med å få litt orden på verkstedet/hallen Einar II står i.

11/4 2012
 • Ordnet med byggestrøm / belysning
 • Verktøycontaineren kom på plass
 • Begynt med demontering av motoren, deler blir heist på dekk (eksospotte/toppdeksel/topp/div. rør)
 • Rorbeslag, roraksl  og rorhylse ble demontert
 • Styremaskin demontert

12/4 2012
 • Propellaksling trekt
 • Demontering vannpumpe, omstyring, sylinder, stempel
 • Fundamentsbolter trukket, 5 stk. ok, 1 gjennomtæret
 • Begynt med demontering av alu rekka, mange bolter gjennom hud og dekk. Noen er vanskelige å komme til.
 Her følger noen bilder fra arbeidet:

 Fra demonteringa av styremaskinen.

Demontering av motoren. Denne skal sendes til Gratangen for restaurering.

P.g.a. lang lagring har stempelet satt seg i sylinderen.

Sylinderen skrus løs.

Einar II ble flyttet fra slippen hvor den hadde stått ute fra 1997 til september 2011. Nå står den under tak like i nærheten.

Her blir det nok greie arbeidforhold etterhvert.

Demonteringa av motoren går sin gang. Enkelte deler må skjæres løs pga. fastrustede bolter.

Stempelet er løsnet, men går så tregt at det må slås ned i sylinderen. Under besøket i september fylte John Åge diesel på sylinderen, og sprayet rustløser på diverse skruer som måtte løsnes.

Her heises sylinderen opp. Tidligere eier, Arthur Andreassen, følger spent med på arbeidet.

I forbindelse med demontering av aluminiums-skandekk må bolter løsnes. Noen av disse er nokså vanskelige å komme til.

Mange bolter både vertikalt og horisontalt, gjennom hud og dekk.

Sylinderen er heist opp på dekk, og John Åge er i gang med å løstne stempelstanga fra veiva.

Stempelet er løst og lagrene lagt ut for avfotografering.

Krumtappen ser ikke helt bra ut.

De seks fundamentsboltene er trukket, en av disse var gjennomtært.

Arthur er godt over 80 år, men har en fantastisk hukommelse og er flink til å fortelle. Her har Ivar og John Åge satt seg tilrette på henholdsvis sylinder og startluftflaske for å høre på.

De vet at dette kan komme til å vare ei stund. Som den friskusen Arthur er, foretrekker han å stå.

Forarbeid

Forberedelser

Den praktiske delen av prosjektet startet 22. august 2011 i Gratangen med pakking av utstyr og avreise Vardø. To mann ble sendt fra Fartøyvernsenteret i første omgang. Etter innkvartering og opprettet kontakt med museets folk, startet rivningsarbeid og kartlegging av tilstand på skjulte konstruksjoner. Det viste seg å være behov for utbedring utover det som ble avdekket ved befaringen i 2010. Når mekaniker var på plass ble motor og teknisk utrustning gjennomgått. Det ble avdekket behov for omfattende overhaling av motoren og manglende utstyr kartlagt. Det ble deretter påbegynt forberedelser til overdekning av fartøyet. Underveis ble det av lokale folk frarådet å bygge overdekning på slippen der fartøyet stod på grunn av værforhold. Det ble i samråd med museet befart ulike alternativer for flytting og plassering av fartøyet. En lagerhall i nærområdet ble leid og ryddet for fartøyet. Kranfirma ble engasjert og fartøyet ble flyttet 7. september.


Her står Einar II enda på den gamle sliskeslipen hvor den har stått siden 1997. Ei krybbe for å flytte båten på ble laget av båtbyggerne.

 Einar II løftes fra sliskeslipen, og over på den nye krybba.

Einar II og den nye krybba ble løftet mellom husene, og lastet på en semitrailer.

Semitraileren fraktet Einar II til et blikkskur som er leid for å huse fartøyet til det er ferdigrestaurert.

I skuret laget vi slisker for å kunne dra fartøyet og krybba inn og ut etter behov.

Lagerhallen ble tettet og avstengt i påvente av videreføring av prosjektet. Fartøyet er dermed sikret mot videre forfall. Mannskapene fra fartøyvernsenteret var tilbake i Gratangen 10. september. Til sammen ble det med 4 mann utført om lag 11 ukesverk inklusiv reise.

I slutten av november 2011 ble det avholdt møte med avdelingsleder Monica Dahl ved Vardø museum. Det ble utarbeidet forslag til styringsgruppe og mandat for prosjektet. Prosjektleder fra Fartøyvernsenteret vil være båtbygger Joost Koelman.

Intervju med tidligere eier Arthur Andreassen ble utført ved Fartøyvernsenteret i november, og er tatt opp på video. Intervjuet gir et mangfoldig inntrykk om bruk og hendelser knyttet til fartøyet.

Du kan lese mer under "Om prosjektet"