1. økt i Vardø 2015. 13.-26. juni

Nå er det lenge siden bloggen ble oppdatert. Dette innlegget omfatter også innblikk i siste økt for 2014 i Vardø og litt av det som har foregått på fartøyvernsenteret i løpet av vinteren fram mot 1. økt i Vardø 2015.

På høstparten 2014 var båtbygger Ivar og altmuligmann Peder oppe i Vardø for å ferdigstille dekket. Her er det driving av fordekket.

Litt etterarbeid som mekanikerene rakk ved montering av rekka.

Så skal dekket finhøvles etter drivinga.

I natene på dekk var det benyttet linoljekitt. Det er litt uvanlig for et fiskefartøy i nord. Som regel var dekk beket. Det gir mulighet for å holde dekket lyst og fint.

Så er det bare å mette dekket med smurning. Tidligere eier Arthur har fortalt at han brukte trekkfastolje på dekk og skrog.

Før økta ble avsluttet fikk også undervannsskroget et strøk med Black Varnish.

I vinter har det også vært gjort arbeid ved verkstedene i Gratangen. Styrhuset til Einar var tidligere sendt til fartøyvernsenteret for restaurering. Her er aluminiumsfronten lagt inn i smia for utbedring av enkelte tæringsskader.

Casingen er sandblåst og overflatebehandlet. I en plasthall ved fartøyvernsenteret har Håvard stått for gjenoppbyggingen.

I tillegg til fronten kunne også akterskottet av styrhuset gjenbrukes.

Aktre babord hjørnestolpe måtte allikevel skiftes ut.

Her er rammeverket i ferd med å komme på plass.

Ny utvendig og innvendig kledning samt ny taktro er lagt.

Ivar høvler ny stormast.

Styrhuset begynner og ta form, og masta er klar for impregnering med rå linolje.

Nye hulkillister til styrhuset produseres etter de gamle dimensjonene.

Ferdig listet under taktroa.

Styrhuset nærmer seg ferdigstillelse og klargjøring for transport nordover.

Mekanikerene har renovert mange komponenter i løpet av vinteren, bla diverse riggbeslag.

Endel komponenter har gått tapt i de årene Einar stod på land før restaureringen tok til. Peder har gått gjennom delelageret ved fartøyvernsenteret på jakt etter tilsvarende deler, bla lanterner.

Her er sidelanterner overhalt og under overflatebehandling.

Tidlig i juni var det klart til forsendelse av deler og utstyr som skulle monteres under den første arbeidsøkta på Einar II i Vardø. Motoren har vært klar en stund og har vært prøvekjørt ved flere anledninger. Oppbyggingen er beskrevet i tidligere blogginnlegg. Forsvaret i Hellarbogen stiller alltid opp når det er behov for maskinhjelp.

Sjefsmekaniker John kjører fram kasser med utstyr og verktøy som skal gå nordover med transporten.

Det blei fort en halfull semihenger.

Vel framme og prekevert i båthallen i Vardø.

John og fartøyvernkonsulent Gunnar dro i forveien for å avholde innføringskurs i drift og vedlikehold av Heimdalmotoren for venneforeningen. Det var brukbar interesse for kurset med 15-16 deltagere. Alle fikk prøve seg på oppstart.

Arbeidsøkta startet med oppmaling av maskinrommet. På denne økta deltok John Åge, Stein-Even og Håvard.

Så var det flidd og klart for montering av motor.

Så var dagen kommet for løft av sttyrhus og motor. John smører sliskene for å dra båten ut av hallen.

Det går som en lek med rett utstyr.

Ny understøttelse av kjølen.

Alt klart for løft.

Snart er Heimdalen tilbake på plass.

Det er små marginer, men motoren skal gå ned hel uten videre demonteringer. Stein-Even holder kontroll.

Det gikk uten en skramme i den nymalte lukeåpninga.

Så var det styrhuset og det begynner å ligne båt.

Bolter til innfesting av casingen under produksjon på provisorisk stikkebenk.

Trebåtbygger Håvard har ansvar for dokumentasjon under økta. I tillegg er det endel trearbeid som må utføres bla på nedgangskappa. Her skal en dårlig hjørnestolpe skiftes.

Hjørnestolpen er kommet på plass.

Nytt dekk er under legging, og oljetank til ovnen er montert på kappa.

Ved gjennomføringene til begge bunnventilene var det tæringsskade eller lutråte i treverket som måtte utbedres ved å felle inn frisk ved.

Håvard kartla også videre behov for utbedringer i lugarinnredningen. Her sees den tidligere fargen på overflatebehandlingen.

Ovn og ovnsrør ble oppmontert.

Den overhalte rormaskinen ble montert.

Det er tidligere montert ny rorhylse. Her er også ny roraksel kommet på plass. Til neste neste økt er forhåpentlig den nye propellakslingen levert så rorbeslag og ror kan monteres.

John og Stein-Even har grovinnrettet motoren og koblet opp alt så nær som strøm i maskinrommet.

Her er de nyforniklede hendlene kommet på plass i styrhuset.

Styremaskinen er montert og hydraulikkrørene koblet opp.

Per Alfred fra venneforeninga påtok seg jobben med å pusse opp rattet. Det ble lekkert.

Under økta ble det avdekket merarbeid. Den gamle mesanmasta var ikke i en tilstand som gjør den egnet for reparasjon. Det må dermed produseres en ny i Gratangen. Den nedre delen av masta har fungert som hydraulikkoljetank for noe av fiskeriutrustningen akter. Selv om det ikke i denne omgang er aktuelt å rigge fartøyet for fiske, vil funksjonen på masta gjenskapes for eventuell sener erigging.

Slik blir Einar II stående fram til neste økt. Museet vil sørge for inngjerding av båt og hall.