Nå begynner Heimdalen å ligne en motor

Ting begynner å komme på plass på Heimdalen. Regulatoren er overhalt, hydraulikkpumpa har fått en gjennomgang, og mellomakslingen er montert. Omstyringshydraulikken er under montering.

Nytt koblingslager i koblingsklokka. Dette sentrerer koblingshjertet i forhold til koblingsklokka, og skal hindre at mellomakslingen dreier med veivakslingen når motoren er koblet fra.

Sentrifugalregulatoren drives av tannhjul på veivakslingen.

Sentrifugalregulatoren under demontering. Fjæra til venstre strammer eller slakker på regulatorvektene ettersom hendelen skrus på. Et thrustlager sitter i overkant av dekselet. Rett ovenfor fjærene ser en knasten som slår mot et kulelager på en arm som driver dieselpumpa.

Lageret på armen til dieselpumpa ble skiftet.

Slitasjespor på knasten som bestemmer pumpeslaget. Regulatoren bestemmer hvor på den koniske kammen lageret på forrige bilde treffer.

Øvre opplagring av regulatoraksling er skiftet.

Thrustlageret som ligger oppi regulatorhuset var skadet, og ble utskiftet. Dimensjonene var litt uvanlige, men "ABRA" i Trondhjem hadde nytt. Vi har meget gode erfaringer med ABRA, - de skaffer det meste, og leverer kjapt.

Stein lager ei opplagring for å stø regulatorakslingen mot sideveis bevegelse i nerkant. Dette var en modifikasjon ettersom det opprinnelig var stål mot støpegods, og veldig slitt og revet.

Her er pumpeplunsen og pumpehusene kommet på plass. Stein pakker sb. pumpe.

Oversiktsbilde fra sb. side. Alle koblingspunkter for oljerør holdes tettet for å unngå at det kommer inn urenheter under arbeidet med motoren.

Settskruen for reimskiva har revet seg, og sporet er malt i for å unngå unødig korrosjon. Stein pusser reint.

Mellomakslingen med koblingshjerte er klar for montering.

Her er mellomakslingen med koblingshjerte kommet på plass. Hydraulikksylinderen for omstyringa er under montering. Under denne sitter en thrust-stopp på mellomakslingen som vises i bildet ovenfor. Denne er skrudd på, og ligger mot thrustlager som er montert i huset under hydraulikksylinderen. Vi ser også styretappen som skal innrette mellomakslingen i forhold til motoren. Det er hvitmetall-lager inn mot akslingen.

Pakningsflater renses for malingsrester.

Har er det lett å få assosiasjoner til tegneserieroboter. Heimdalen ser noget forfjamset ut. Den nedre luka er for inspeksjon og opprenskning.

Hydraulikkstempelet til omstyringa. Bolten har fått juling i enden, og noe av gjengene måtte dreies av.

Mutteren til bolten ovenfor måtte også utbedres.

For opprenskning av gjenger brukes ei gjengefil.

Avluftning og overløpsrør ved rammelagrene.

Denne armen regulerer drevet på regulatorakslingen opp og ned, og kan finstille tenningstidpunktet etter at tannhjulet er riktig plassert i forhold til veivaksling.

Hydraulikksylinder til omstyring.

Hydraulikksylinderen er honet pga. endel korrosjon.

I de to hullene innafor styretappen skal to smørekopper monteres. Den ene smører lageret mot mellomakslingen, og den andre smører thrustlageret. Her skal også deksel monteres på sidene av koblingsklokka. Arthur hadde tredørk over toppen av denne, og hadde fjernet den øvre delen av dekselet.

Pumpeplunsen er formet som en gaffel, og drives av eksenter på veivakslingen.

Brennstoffpumpa.

Inni dette huset skal akslingen på hudraulikkstempelet stå. På denne monteres omstyringsgaffelen. Staget som ligger på sida skal stå i forbindelse med hydraulikksentralen for omstyringa.

Tetningsring for hydraulikkstempel. Denne er byttet mot et annet materiale enn den opprinnelige, som var at et slags fibermateriale belagt med gummi.

Hydraulikksentralen for omstyringa er påmontert.

Her har vi tredd overføringa for omstyringa innpå mellomakslingen. Denne skal skrues til omstryingsgaffelen, og overfører bevegelsen til trekkstanga som vrir propellbladene via propellbosset. Overføringa skal skrues til trekkstanga i midten av klemflensen som forbinder mellom- og propellaksling.

Det blir en flott motor!

3. økt 2013, 16. - 27. september

Hovedfokuset på Einar II - prosjektet etter sommerferien, har vært å bygge opp Heimdal-motoren igjen. I september var det imidlertid klart for en ny økt i Vardø. Oppgaven denne gang var å legge dekksplank på bakk og hoveddekk. Prosjektleder Joost og Håvard stod for arbeidet.

Her er Håvard godt i gang på akterdekket.

Senterplanken akter er også mastefisk. Her prøves plasseringa mot dekkskravellen på casingens akterkant. Planken er 3 tommer tykk under masten. Nåværende aktermast er av stål, men vi ser hakk for to ulike plasseringer av tidligere master av tre.

Her overføres mål for markeringer av tidligere mastespor til den nye mastefisken.

Siste planken i akterdekket feller på plass.

Så står bakkdekket for tur. Håvard er i gang med tilpassing for første dekksplank på babord side.
Her ser vi tydelig planken i skandekket som fyller alle funksjoner. Den er både randplank/fyllplank, drivreim og hakaplank. Endene på dekksplankene får samtidig understøttelse i hakkene.

Hakkene skjæres ut med sirkelsag.

Bakkdekket er tilnærmet ferdigstilt.

Så er det bare å syle opp for denne gang. På neste økt skal skandekket drives og bekes så det er klart for å begynne med aluminiumsrekka.