3. økt 2013, 16. - 27. september

Hovedfokuset på Einar II - prosjektet etter sommerferien, har vært å bygge opp Heimdal-motoren igjen. I september var det imidlertid klart for en ny økt i Vardø. Oppgaven denne gang var å legge dekksplank på bakk og hoveddekk. Prosjektleder Joost og Håvard stod for arbeidet.

Her er Håvard godt i gang på akterdekket.

Senterplanken akter er også mastefisk. Her prøves plasseringa mot dekkskravellen på casingens akterkant. Planken er 3 tommer tykk under masten. Nåværende aktermast er av stål, men vi ser hakk for to ulike plasseringer av tidligere master av tre.

Her overføres mål for markeringer av tidligere mastespor til den nye mastefisken.

Siste planken i akterdekket feller på plass.

Så står bakkdekket for tur. Håvard er i gang med tilpassing for første dekksplank på babord side.
Her ser vi tydelig planken i skandekket som fyller alle funksjoner. Den er både randplank/fyllplank, drivreim og hakaplank. Endene på dekksplankene får samtidig understøttelse i hakkene.

Hakkene skjæres ut med sirkelsag.

Bakkdekket er tilnærmet ferdigstilt.

Så er det bare å syle opp for denne gang. På neste økt skal skandekket drives og bekes så det er klart for å begynne med aluminiumsrekka.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar