Fartøydata og historikk

M/Kr ”Einar II”

Einar II på slippen i Vardø, hvor den stod fra 1997 til sept. 2011

Type: Motorkrysser/fiskefartøy
Byggested: Einar Mortensen, Hemnesberget
Byggeår: 1934
Kjenningsignal: LMRO
LOA: 12,44 meter
BRT: 12
Materiale: Trolig gran opprinnelig
Konstruksjon: Kravell på doble og enkle bygde spant
Motor: Heimdal 35/45 hk, 1964.
Unntatt kondemnering: 1991
Eier: Varanger museum IKS, avd. Vardø

Opprinnelig var Einar II 35 fot, og hadde skøytehekk med sleperor
Einar II ble bygget for Anton Andreassen, Vardø, på Hemnesberget i 1934 av Einar Mortensen. Fartøyet har tilhørt samme familie fram til museet i Vardø overtok fartøyet i 1991. Einar II har hovedsakelig driftet i nærområdene og bankene utenfor Finnmark. Det er drevet et variert fiske bl.a. etter håkjerring, flyndre, kveite, lodde og reke. Det er driftet med line, jukse og trål. Fiskerimerket var F-12-V. Fartøyet ble ombygget i 1937 fra 35 til 40 fot med endringer i motorrom og casing, - også dette arbeidet ble utført hos Einar Mortensen på Hemnesberget.

Opprinnelig motor var en 20 HK Heimdal. Senere motorer med førstegangs registrering i merkeregisteret:
  • 1940, 25 HK Heimdal
  • 1948, 25 HK Heimdal 1938 modell
  • 1958, 35 HK Heimdal 1955 modell
  • 1973, 35 HK Heimdal 1964 modell

Einar II ble satt på slippen i Vardø 1997. Bildet er tatt før masta ble demontert.
Fartøyet har beholdt trestyrhus, men det er lagt aluminiumsfront. Videre er rekke, skansekledning og romluke utført i aluminium. Fartøyet har krysserhekk og opprinnelig kjettingstyring erstattet med hydraulisk styring. Det er stål aktermast og bilde fra 1997 viser formast av tre. Denne er imidlertid demontert. Det er tradisjonell innredning i lugar, men det er uvisst om denne er original. Nedgangskappe er av tre.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar