2. økt 2014, 26. mai - 6. juni

Denne økta stod i hovedsak våre mekanikere for. Hovedoppgaven var montering av aluminiumsrekka, samt tank og luftflaske i maskinrommet. Videre var det diverse beslag og utstyr som kom på plass. Båtbygger Ivar var med som støtte på tresida.

Her står trykktestet luftflaske og drivstofftank klar til opplasting før turen nordover.

Kazik og John Åge er godt igang med montering av de gamle aluminiumsrekkene.

Drivstofftanken er løftet på båten og klar for montering.

Den nyinnkjøpte mannskapsbilen med kran ble et nyttig hjelpemiddel.

Mellom aluminiumen og treverket isolerer vi med tjærefilt.

Før filten legges smøres det med tjukk tjæreblanding.

John Åge fintilpasser overgangene.

Noe makt må til for å få det på linje.

Kazik tar seg av sveisinga.

Noen flere sveiseskjøter blir det enn opprinnelig, men sånn må det bare bli.

Godt som nytt.

Ivar klargjør for avslutninga av rekka mot bakken.

Kazik pusser og klargjør fenderlista.

Fenderlista punktes på plass av Stein-Even og Kazik.

Så er det bare og helsveise.

Rekke og fenderlista ferdigstilt på babord side.

Ferdigstilte rekker mot hekken.

Fra bakken og fram mot stevnet blir lenning og svinerygger videreført med treverk og rør-rekke slik det var da fartøyet ble tatt ut av ordinær drift.

Ivar hjelper til med montering av startluftflaska.

Overhalte smørekopper er kommet på plass.

Tanken er montert. Nå er det bare den nyrestaurerte motoren som mangler i maskinrommet.

Noen grove sprekker i rota som utgjør stilken måtte spunses.

Så var det klart for montering av beslag. her klinker Stein-Even boltene.

John Åge i et sjeldent øyeblik med stemjernet. Det må tappes ut i den nye stevnen for beslagene.

Kazik klinker og John er motholder.

Beslaget ferdig innfestet.

Det er produsert og montert ny rorhylse.

Kazik kontrollerer spiker i kjølplanken.

Mekkerne gjorde seg ferdig med sitt i god tid. Da var det bare mer eller mindre motvillig å hive seg på båtbyggernes oppgaver. Bla kitting av skrog. Her ved ledende mekaniker, John Åge.

Det begynner å gå seg til for skroget til Einar II.

Hjemme i Gratangen er casingen levert ferdig grunnet fra eksternt sandblåseverksted. Snart vil gjenoppbyggingen av styrhuset ta til.


1. økt 2014, 12.-16. mai

Årets første arbeidsøkt i Vardø er gjennomført. Det var en intensiv uke med 6 mann for å få unnagjort driving av fartøyet. Driving er et monotont arbeid, så det er godt å sette inn nok gubb og bli ferdig med det. Denne gangen hadde båtbyggerne med Rafi fra vår bygningsvernavdeling og innleid mann fra Midtnorsk Trebåtverksted på Inderøy. Arbeidet ble så og si fullført, det mangler bare noen nat på dekket. Vi får også bare beklage at guttas bidrag for å få VG-lista til Vardø ikke var nok denne gangen.

Drivinga er godt igang. Rafi setter 1. tråden i natene. Framme kontrollerer og skifter Endre spiker i den gamle hudplanken.

Det var godt å få inn et par ekstra hender på denne økta, her ved Per Olav fra Midtnorsk Trebåtverksted.

Ivar driver bb sida. På dekk er Maurizio i full gang.

Her kitter Rafi natene i skandekket. Neste økt skal aluminiumsrekka monteres, så det var prioritert å ferdigstille dette området.

Skroget ble også beket ferdig under vannlinja.

Bekinga er et grisearbeid. Det krever teknikk og rett temperatur på beket for å få det inn i natene på undersida av skroget. Redskapen er pinne med klut på enden som dyppes i bekgryta. Bekgryta varmes på kokeplate eller gassbluss. Verneutstyr er påkrevet.

Arbeidslaget samlet i et forsøk på å få VG-lista til Vardø. Neste økt er allerede i uke 22-23. Da er det mekanikere som vil dominere arbeidet. Skansekledningen i aluminium skal bygges opp igjen, rorhylse, luftflaske og drivstofftanker monteres.

Styrhus

Når Einar II laget pakket sammen for ifjor, tok de like godt styrhuset med seg til Gratangen. Påbegynt arbeid viser at det var endel dårligere enn fryktet.

Styrhuset er plassert i slipphallen under arbeidene. Troa var dårlig i likhet med sylla.

Det har vært for lett for fukt å drive inn mellom nedkant kledning og stålet med råte og rust som følge.

Under dørken og sylla er platene rusttært. Trolig vil vi ta av resten av styrhusdelen for å få sandblåst og overflatebehandlet casingen skikkelig. Enkelte løsninger er endret fra Arthur sin tid.

Aluminiumsfronten har også enkelte tæringsskader. Det har ikke vært tilstrekkelig isolert mellom de ulike materialene.

Det er brukt isopor som isolasjon i mellom kledningene, noe som ikke er i henhold til forskriftene.