Tredje økt. 2. - 12. juli

Denne økta var det en del utskiftninger i forskipet. Stevn og innerstevn ble tatt ut og skiftet, samt en del spantetopper og rekkestøtter. Vi gjorde også noen reparasjoner på bjelker. Joost, Ivar og Ægir fikk gjort mere enn planlagt, og prosjektet er godt "i rute".

Stevnspikerne var både "hummer og kanari". Noen var helt opprustet, og noen var fine. Ulike dimensjoner var det også.

Den nederste stevnbolten var festet gjennom daumann.

 All spikeren er trukket og Ivar er i gang med å sage av den siste bolten.

Stevnen løsnes. Vi fikk den ut framover, og slapp dermed å dra båten ut av hallen for å kunne løfte stevnen ut.

Ny innerstevn sages ut.

Svaien hogges til.

Ny ytterstevn lages.

Justering/tilpasning av innerstevn.

Innerstevnen faller på plass.

Stikkskruer, og tjære mellom innerstevn og ytterstevn.

Ytterstevn heises på plass.

Arthur er stadig på besøk, og har alltid en historie eller fler på lager.

"Spesialplanke" på bakken. Denne er kombinert dollbord, hakaplank og randplank.

Interessant felling.


Dekksbjelkene i akterskipet er dårlige og må skiftes.

Reparert bjelke. Laskene får to bolter hver.

"Spesialplanken" i hekken på hoveddekket er kombinert rand- og haka-plank.

Endene på stavene er tappet ut i "spesialplanken". Det er ikke egne klosser under hakaplanken, og denne fungerer som drivreim også.

Tilpasning av ny rekkestøtte.

Huden ble revet etterhvert som nye spantetopper og rekkestøtter ble satt inn.

Mye nytt i forskipet.