10. - 14. juni. Stråkjøl og riving.

Denne uka var fokus på stråkjøl, riving av noe hud, forberedning av stevnskift, samt dekk.

Stråkjølen kiles oppunder båten og slettes.

Stråkjølen og kjølens underside sauses rikelig inn med black varnish, deretter legges det tjærepapp på black varnishen før den settes på. Dette er vanlig prosedyre, og også i tråd med opplysningene Athur har gitt oss.

Her fester Ivar den øvre delen av stråkjølen i forskipet/lottet. Dette er muligens en tidligere reparasjon. Stråkjølen festes med bindhaker.

Imens river Joost hud. Huden overvanns må skiftes pga kraftig nedslipning.

Joost har tatt ut annenhver plank. Han levner annen hver for å holde på plass topptømmer når skandekksplanken skal skiftes.

Her begynner Ivar å bli ferdig med stråkjølen. Disse hydrauliske jekkene fra biltema har vist seg svært anvendelige.

Ægir har påbegynt reparasjon av en bjelke, - den har vært reparert før men må utbedres.

Ægir er konsentrert ved bandsaga. Her sages nytt emne til bjelken han holder på å reparere.

En fin metode å trekke spiker uten å skade det omringliggende trevirket. Med et godt metallbor i passende dimensjon borer en først gjennom hodet på spikeren og inn langs stammen - deretter skrues en terasseskrue inn. Slik får en noe å trekke i, men en må dra mest mulig beint ut.

Her er det stevnspikerne som trekkes. I løpet av neste økt i Vardø skal stevnen skiftes, og det er den operasjonen som her forberedes.

Innerstevnen ser ut til å være i grei forfatning, men selve stevnen er råtten halvannen meter ned fra toppen.

For å komme til skandekksboltene må vi ha ut randplankene. Vi må sage i gumminatene for å unngå å rive opp naboplankene.

Her skaffer vi oss oversikt og dokumenterer hvordan dekket er lagt. Dette gjor vi ved å kritte opp og ta bilder. Her vises noen uheldige omskjøter i fordekket.

Hoveddekket får samme oppmerksomhet.

Neste økt planlegger vi å skifte stevn og noen bjelker. Gjengen som drar oppover blir den samme; Joost, Ivar og Ægir.

4. - 9. juni. Arbeid med kjølen, kjølsvin

Denne økten er det kjølen som er i fokus. Etter forrige økt står det igjen noen kjølbolter som må trekkes, deretter må undersiden av kjølen renses for spiker. Så kan kjølsvinet lages og felles på plass og nye kjølbolter monteres. Deretter skal vi få på plass ny stråkjøl. Denne gangen var det Joost Koelman, Ivar Sørli, og vår nye båtbyggerlærling Ægir Terjeson Sæther som dro til Vardø for å arbeide på Einar II.

Alle huller etter kjølhaker og andre festemidler er plugget med treplugger.

Noen dårlige partier i kjølen ble fjernet. Mens Ivar jobbet med dette, fant han ei strømledning som noen hadde stappet i et markhull i kjølen. Kjølen er 19 bred x 27 cm høy.

Dårlige partier i kjølen ble sagd ut og luset i nye stykker.

Emnet til nytt kjølsvin under bearbeiding. Vi har også fått låne bandsag fra den gamle slippen der Einar II stod, denne er nå hentet og klargjort til bruk i hallen. Det gamle kjølsvinet var fjernet etter at Einar II ble slippsatt, og vi vet ikke de eksakte dimensjonene det gamle hadde. Det nye som nå monteres er 17cm x 17cm.

Hull etter tidligere kjølbolter plugges i hele hullets lengde. Når det nye kjølsvinet er ferdig fellt, bores nye hull på omtrent samme sted, - det er da viktig at vi har fått rensket bort spikere, bolter og bindhaker slik at vi ikke skader verktøyene. Når disse festemidlene er vekke plugges hullene etter dem med treplugger.

Her bores nye huller for kjølbolter. Disse går gjennom kjølsvin, bunnstokker (spant) og kjøl.

Nye kjølbolter lages av 16 mm galvanisert rundtjern. De tilpasses i lengde og gjenges i begge ender før de slåes inn i hullene. Vanligvis bankes boltenene i innenfra, noe som fører til at det danner seg et hode på toppen av bolten over stoppskive, men her er de altså skrudd i begge ender. Skive og mutter under kjølen forsenkes og plugges før tjærepapp og stråkjøl monteres.

Kjølsvinet ferdig fellt og boltet på plass. På undersiden av kjølen er disse forsenket, og hullene plugget. Legg merke til hvor mye ballast det er i Einar II.

Aluminiumen  rundt om på Einar II  er behørig fastskrudd med masse syrefaste skruer og 12 mm låsebolter, og deretter er fenderlist sveiset på slik at den dekker over skruene. Her blir det nok en del varmearbeid på mekanikerne når aluminiumsrekkene skal på igjen. Neste på lista nå er å få lagt ny stråkjøl.