10. - 14. juni. Stråkjøl og riving.

Denne uka var fokus på stråkjøl, riving av noe hud, forberedning av stevnskift, samt dekk.

Stråkjølen kiles oppunder båten og slettes.

Stråkjølen og kjølens underside sauses rikelig inn med black varnish, deretter legges det tjærepapp på black varnishen før den settes på. Dette er vanlig prosedyre, og også i tråd med opplysningene Athur har gitt oss.

Her fester Ivar den øvre delen av stråkjølen i forskipet/lottet. Dette er muligens en tidligere reparasjon. Stråkjølen festes med bindhaker.

Imens river Joost hud. Huden overvanns må skiftes pga kraftig nedslipning.

Joost har tatt ut annenhver plank. Han levner annen hver for å holde på plass topptømmer når skandekksplanken skal skiftes.

Her begynner Ivar å bli ferdig med stråkjølen. Disse hydrauliske jekkene fra biltema har vist seg svært anvendelige.

Ægir har påbegynt reparasjon av en bjelke, - den har vært reparert før men må utbedres.

Ægir er konsentrert ved bandsaga. Her sages nytt emne til bjelken han holder på å reparere.

En fin metode å trekke spiker uten å skade det omringliggende trevirket. Med et godt metallbor i passende dimensjon borer en først gjennom hodet på spikeren og inn langs stammen - deretter skrues en terasseskrue inn. Slik får en noe å trekke i, men en må dra mest mulig beint ut.

Her er det stevnspikerne som trekkes. I løpet av neste økt i Vardø skal stevnen skiftes, og det er den operasjonen som her forberedes.

Innerstevnen ser ut til å være i grei forfatning, men selve stevnen er råtten halvannen meter ned fra toppen.

For å komme til skandekksboltene må vi ha ut randplankene. Vi må sage i gumminatene for å unngå å rive opp naboplankene.

Her skaffer vi oss oversikt og dokumenterer hvordan dekket er lagt. Dette gjor vi ved å kritte opp og ta bilder. Her vises noen uheldige omskjøter i fordekket.

Hoveddekket får samme oppmerksomhet.

Neste økt planlegger vi å skifte stevn og noen bjelker. Gjengen som drar oppover blir den samme; Joost, Ivar og Ægir.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar