Forarbeid

Forberedelser

Den praktiske delen av prosjektet startet 22. august 2011 i Gratangen med pakking av utstyr og avreise Vardø. To mann ble sendt fra Fartøyvernsenteret i første omgang. Etter innkvartering og opprettet kontakt med museets folk, startet rivningsarbeid og kartlegging av tilstand på skjulte konstruksjoner. Det viste seg å være behov for utbedring utover det som ble avdekket ved befaringen i 2010. Når mekaniker var på plass ble motor og teknisk utrustning gjennomgått. Det ble avdekket behov for omfattende overhaling av motoren og manglende utstyr kartlagt. Det ble deretter påbegynt forberedelser til overdekning av fartøyet. Underveis ble det av lokale folk frarådet å bygge overdekning på slippen der fartøyet stod på grunn av værforhold. Det ble i samråd med museet befart ulike alternativer for flytting og plassering av fartøyet. En lagerhall i nærområdet ble leid og ryddet for fartøyet. Kranfirma ble engasjert og fartøyet ble flyttet 7. september.


Her står Einar II enda på den gamle sliskeslipen hvor den har stått siden 1997. Ei krybbe for å flytte båten på ble laget av båtbyggerne.

 Einar II løftes fra sliskeslipen, og over på den nye krybba.

Einar II og den nye krybba ble løftet mellom husene, og lastet på en semitrailer.

Semitraileren fraktet Einar II til et blikkskur som er leid for å huse fartøyet til det er ferdigrestaurert.

I skuret laget vi slisker for å kunne dra fartøyet og krybba inn og ut etter behov.

Lagerhallen ble tettet og avstengt i påvente av videreføring av prosjektet. Fartøyet er dermed sikret mot videre forfall. Mannskapene fra fartøyvernsenteret var tilbake i Gratangen 10. september. Til sammen ble det med 4 mann utført om lag 11 ukesverk inklusiv reise.

I slutten av november 2011 ble det avholdt møte med avdelingsleder Monica Dahl ved Vardø museum. Det ble utarbeidet forslag til styringsgruppe og mandat for prosjektet. Prosjektleder fra Fartøyvernsenteret vil være båtbygger Joost Koelman.

Intervju med tidligere eier Arthur Andreassen ble utført ved Fartøyvernsenteret i november, og er tatt opp på video. Intervjuet gir et mangfoldig inntrykk om bruk og hendelser knyttet til fartøyet.

Du kan lese mer under "Om prosjektet"

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar