Oppstart april 2012

Denne økten står demontering av alt mekanisk i fokus. Samt at all trematerial kommer til vardø og må stables/barkes. Vi begynte arbeidsøkten med å få litt orden på verkstedet/hallen Einar II står i.

11/4 2012
  • Ordnet med byggestrøm / belysning
  • Verktøycontaineren kom på plass
  • Begynt med demontering av motoren, deler blir heist på dekk (eksospotte/toppdeksel/topp/div. rør)
  • Rorbeslag, roraksl  og rorhylse ble demontert
  • Styremaskin demontert

12/4 2012
  • Propellaksling trekt
  • Demontering vannpumpe, omstyring, sylinder, stempel
  • Fundamentsbolter trukket, 5 stk. ok, 1 gjennomtæret
  • Begynt med demontering av alu rekka, mange bolter gjennom hud og dekk. Noen er vanskelige å komme til.
 Her følger noen bilder fra arbeidet:

 Fra demonteringa av styremaskinen.

Demontering av motoren. Denne skal sendes til Gratangen for restaurering.

P.g.a. lang lagring har stempelet satt seg i sylinderen.

Sylinderen skrus løs.

Einar II ble flyttet fra slippen hvor den hadde stått ute fra 1997 til september 2011. Nå står den under tak like i nærheten.

Her blir det nok greie arbeidforhold etterhvert.

Demonteringa av motoren går sin gang. Enkelte deler må skjæres løs pga. fastrustede bolter.

Stempelet er løsnet, men går så tregt at det må slås ned i sylinderen. Under besøket i september fylte John Åge diesel på sylinderen, og sprayet rustløser på diverse skruer som måtte løsnes.

Her heises sylinderen opp. Tidligere eier, Arthur Andreassen, følger spent med på arbeidet.

I forbindelse med demontering av aluminiums-skandekk må bolter løsnes. Noen av disse er nokså vanskelige å komme til.

Mange bolter både vertikalt og horisontalt, gjennom hud og dekk.

Sylinderen er heist opp på dekk, og John Åge er i gang med å løstne stempelstanga fra veiva.

Stempelet er løst og lagrene lagt ut for avfotografering.

Krumtappen ser ikke helt bra ut.

De seks fundamentsboltene er trukket, en av disse var gjennomtært.

Arthur er godt over 80 år, men har en fantastisk hukommelse og er flink til å fortelle. Her har Ivar og John Åge satt seg tilrette på henholdsvis sylinder og startluftflaske for å høre på.

De vet at dette kan komme til å vare ei stund. Som den friskusen Arthur er, foretrekker han å stå.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar