Femte økt. 15. - 26. oktober.

I den femte økta stod dekksbjelkene på bakken i fokus. Målet var å rive resten av dekk og skandekk på bakken, og skifte/reparere bjelkene. Videre skulle skandekksplanken legges, og arbeidet med fyllstykkene på hoveddekk påbegynnes. Bakkplankene og bjelken under dem skulle også skiftes. Arbeiderne fra fartøyvernsenteret var denne gang; Endre Lund, Ægir Terjesson og Joost Koelman.

Arthur var som vanlig innom, og hadde som vanlig opplysninger om tidligere arbeider å komme med. Han kunne fortelle at motorrommet ikke var overflatebehandlet før ved motorbytte i 1972. Det ble da storvask ombord, og hele 12 kjeldresser gikk med i prosessen. Etter dette ble motorrommet malt, og "Roalds Farver" i Vardø skal vite hvilken maling som ble brukt.

Arthur fortalte også at stagbolten gikk av i 1979. Det hang 300kilos sekker med reker i lastebommen. Masta havna på styrhustaket, og både Arthur og kompisen ble truffet av jernbommen. Kompisen fikk en svær kul i skallen og Arthur ble slått i svime, "men ble ikke skadet" ... - Stagbolten som nå er på Einar II er kjøpt i Vardø.

Ifølge Arthur var leideren til lugaren hel, denne er nå saget av. Det stod hengsler på døra slik at den kunne løftes av. Videre sier Arthur at det var geifuspanel  oppå klavellene, innvendig i kappa - ovenfor det var det respatex hele veien rundt og i taket, - det var også montert et firkantet glass med lister rundt i kappa. Mellom stikkbjelkene var det karthyller hvor lokkene var av 1" plank, 1cm falset, men hengsler nede og vindusvrider oppe. Det stående geifuspanelet mellom øvre og nedre bjelkeveger er originalt, mens det er lagt et ekstra lag på bb-side mellom ovn og skap under nedre bjelkeveger og ned til benken - dette er, ifølge Arthur, ikke originalt. I samtaler med Arthur kom vi også inn på litt motor, - denne gangen påpekte Arthur ventilklaffene i Heimdalen - disse var av fettlær. Av noen regnes dette som et bedre system enn de sårbare fjærbladventilene.

Alle bjelker på bakk, inklusive stikkbjelker er nå skiftet, de var 10,5cm (4 gamle tommer) bred. Det var lagt inn div. forsterkninger av trykkimpregnert material som var råtten, disse har vi fjernet.

Cirka halvannen meter i forkant av øvre bjelkeveger helt forut på SB er reparert. Halve dimensjon er fjernet og en ny del lagt inn og spikra fast.

Klavellen i framkant av nedgangskappa var dårlig og er skiftet. Det lot seg gjøre ved å felle den nedenfra og oppover. Selve buen i den er ikke høvlet enda, da vi manglet su-høvel. Veggen/planken på framsiden må ut senere fordi det er råte i hjørnestolpen på SB-side. Ifm dette kan buen i kravellen høvles.

I løpet av økta monterte vi skandekksplank hele veien rundt. Dimensjonen på gammel hud er noe usikker blant annet pga. nedslipingen. Vi har valgt å holde oss til 50mm som utgangspunkt.

Noen av støtene er, og kommer til å bli, flytta på. Dette blant annet pga. tilstand på spant, lengde på plankene, og fordi det passer bedre ift. støtplan. Støtplanen oppdateres fortløpende underveis. Det er ikke støtbolter i Einar II.

Bakkplankene er 50mm tykk. De gamle bakkplankene er revet plank for plank, slik at vi skal kunne bygge dem opp igjen slik de var, det er ulike bredder på plankene og de er heller ikke jevne i endene. Etter at nedre planken var fjernet ble dekksbjelken under skiftet. Bakkplankene er montert med 5" spiker i endene og 3 klinka gjennomgangsbolter (12mm galv.), 1 på hver side av kappa og 1 i midten under døra, gjennom bjelken under bakkplanken.

Skott under bjelken under bakkplanken er spikret i spikerslag som igjen er spikret til bjelkens underside. Bjelken er fjernet og ny er montert. På lasteromsida var skottet kledd med panel, dette stammet fra tida etter at Einar II gikk ut av drift, og er derfor fjernet. Det var lagt en ekstra bjelke bakom og inntil bjelken under bakkplanken. Den må ha blitt lagt inn nedenfra da den bare så vidt hviler på bjelkevegeren, og heller ikke erspikret fast i den. Tilstanden på denne er ok, og den er lagt tilbake i båten. Bjelkene er boltet fast i hverandre med 12mm låsebolter (3 stk.). Denne ekstra bjelken var nokså fuktig, derfor er det nå smurt tjære mellom dem.

Her følger noen bilder fra arbeidet:

Endre tar ut mål/mal til skandekksplanken.

Den første nye skandekksplanken sages ut.

Planken er kommet ut av steamkassen, - her er det full fart for å få den på plass så fort som mulig.

Planken spikres til stevn.

Tvinger holder planken på plass til innfestinga er ferdig.

Fra rivinga av gavveln. Dørkarmer og pullere mm. er demontert. Ekstrabjelken er tatt ut, og den som vises på bildet er på vei ut for kopiering.

Endre og Ægir fester den siste skandekksplanken.

Fra riving av fordekket. Takpanelet i lugaren var råttent.

Bjelkene i fordekket var i dårlig forfatning.

Ægir jobber med fyllstykkene på hoveddekket. De opprinnelige rekkestøttene var saget av i dekksnivå, og skandekket kledd inn i aluminium. Rekkestøtta nede til venstre i bildet hadde et dårlig parti og ble lasket sammen med fyllstykket.

De opprinnelige dekksbjelkene på bb-side i fordekket før de byttes ut.

Endre har felt bjelkene mot bæreren, og spikrer fast.

Ægir jobber med fyllstykkene i akterskipet.

Målet for økta er oppnådd.

Bjelkene i fordekket er ferdig fellte og rettet av i ytterkant.

Så var vi ferdige for denne gang.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar